Kristiansand Havn ble etablert rundt år 1600 og er i dag en av landets syv utpekte havner. Kristiansand Havn KF eier og drifter fergeterminal, containerterminal, terminal for cruiseskip, våt-/tørrbulkterminal, stykkgodsterminal og offshore-/supplyterminal (OSP). Havna har direkte tilknytning til hovedveisystemet til b.la. Oslo, Stavanger og Bergen med E18, E39 og R9 i umiddelbar nærhet. Kristiansand Lufthavn Kjevik og jernbanen ligger også nært på havneområdene. Geografisk er det kort avstand fra havna til markeder i Storbritannia, Skandinavia, Baltikum og Europa forøvrig.